fbpx

Reparationsarbeten på tegel och betongpannor

Tegel- och betongtak är aldrig 100% vattentäta i sig. I slutändas är det undertaket som är den riktiga vattentätningen på taket. Det finns olika konstruktioner på undertak lite beroende på takets ålder men också vilka som lagt taket.

Tak som saknar nockband eller tätning i nocken får ofta vatten eller snö på undertaket vilket kan bidra till att ströläkten blir fuktig och börjar mjukna med tiden. En trasig takpanna är sällan något akut, men när väta når undertaket under längre tid kan det behöves mer åtgärder än att bara byta ut takpannan. Väldigt ofta handlar vattenskador om takgenomföringar som är dåligt gjorda från första början. Det kan till exempel saknas underbeslag (TGU) på genomföringen vilket gör att vatten som kommer ner på undertaket rinner ner i öppningen för genomgången. Skorstensintäckningen måste vara tillräckligt bred på sidorna och nertill för att förhindra att vatten och snö letar sig in. Upptill är det viktigt att inte regnvatten kommer ner på undertaket rakt ovanför skorstenen. Det kan handla om små detaljer som orsakar stor skada, och inget arbete är för litet för oss.

Oftast kan problemet åtgärdas med att täta till undertaket lokalt där orsaken finns, montera in underbeslag, förnya eller förbättra plåtdetaljer mm.

De vanligaste orsakerna till läckage på tegel- och betongtak

  • Takgenomföringar och takfönster
  • Plåtdetaljer, t.ex. skorstensintäckning
  • Hål eller öppningar i undertaket

Att reparera taket är ett långvarigt och kostnadseffektivt alternativ. Det är betydligt billigare än att renovera och byta ut hela taket. Reparation är inte alltid möjligt, men det är värt att göra sig underrättad i saken. Om vi anser att taket behöver bytas berättar vi givetvis det.

Underhållsåtgärder och reparationer på tak med tegel- eller betongpannor förlänger takets livslängd. När taket underhålls kontinuerligt och vid behov repareras i tid efter att behovet av reparation upptäckts, kan större skador och dyra kostnader förhindras.

Nordic Takvård Ab har lång erfarenhet av underhåll och reparationer av tegel- och betongtak. Det är viktigt att anlita en seriös aktör med branschkännedom när det gäller takunderhåll och reparationer.

Nordic Takvård ingår i Nordic Waterproofing som är en av Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktprodukter och tillhörande tjänster för att täta, skydda och bevara byggnader och infrastrukturer. Nordic Waterproofing är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

DataskyddspolicyAnvändningen av kakor