fbpx

Takarbeten

Takunderhåll med erfarenhet och vision

Varför ska jag underhålla mitt tak?

Betydelsen av ett fungerande tak kan aldrig överbetonas. Taket är den viktigaste delen av huset och bör regelbundet underhållas. När taket regelbundet underhålls, undviker vi oväntade överraskningar och sparar därmed pengar. Forskning har visat att regelbundet underhåll och proaktiva åtgärder kan spara upp till 30% av fastighetens totala kostnader under dess livscykel. Enligt studier är takets genomsnittliga livslängd ca. 50 år, om underhåll utförs två gånger om året. Till följd av oregelbundet underhåll beräknas livslängden på taket minska med 10 år och genom att helt försumma underhållet upp till hälften av takets livslängd.

Vi utför inte överdimensionerade underhåll

Takmålning

Tak med betongpannor tvättas om avsikten är att måla taket. Efter noggrann taktvätt och eftersköljning behandlas takpannorna mot påväxt. Därefter förseglas taket med ny färg som blockerar vattnet från att sugas ner i takpannan. Takmålning förlänger livslängden på såväl betong- och plåttak med 15–20 år.

Takrengöring och kembehandling

Vi rengör taket genom att avlägsna det mesta av påväxten – utan att skada taket. När taket i stort sett är rent, blåser vi ner mossan, byter ut trasiga takpannor, tömmer hängrännor och utför slutstädning. Taket behandlas mot påväxt vilket avdödar påväxten. När påväxten dör ut, sköljer regnvattnet av takpannorna och rengör taket.

Säkerhetsprodukter och takavvattning

Säkerhetsprodukter behövs för att förflyttning och arbete på taket ska vara säkert. Alla installationer med underhållsbehov måste nås längs fasta gångar. Det ska vara tryggt att vistas nere på marken vintertid utan att snö eller is faller ner från taket. Nordic Takvård Ab i samarbete med Sadex Ab säljer och installerar även avvattningssystem.

Årliga takunderhåll

Med kontinuerliga underhåll kan takets livslängd förlängas genom att förebygga oväntade skador och oförutsedda kostnader. Det är också enklare med hjälp av årliga underhåll att förbereda sig för framtida underhållsarbeten. Kostnaden för det årliga takunderhållet är förmånligt och kan även tecknas som ett kontinuerligt underhållsavtal.

Reparationsarbeten

Taket är det mest utsatta och kanske den viktigaste delen på en fastighet. Det är därför viktigt, med tanke på vårt klimat här i norden med stora växlingar i temperaturen att du tar hand om taket på bästa möjliga sätt. Nordic Takvård Ab utför såväl små som stora takreparationer med professionell skicklighet.

Takinspektion

Vi på Nordic Takvård Ab är stolta över att kunna erbjuder våra kunder kostnadsfria takinspektioner. I samband med takinspektionen går vår takexpert igenom taket enligt kontrollistan. Fastighetsägaren blir försedd med viktig information om rekommenderade eller i vissa fall nödvändiga underhållsåtgärder.

Nordic Takvård är ett företag som specialiserat sig på takunderhåll. Våra kunder är hushåll, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, kommuner, landsting och företag.

  • Takets livscykeltänkande
  • Vi utför inte överdimensionerade underhåll
  • Lokala medarbetare
  • Inga underentreprenörer
  • Tillförlitlig, erfaren och professionell
  • 10 000 genomförda takunderhåll inom koncernen
  • Marknadens bästa produkter
  • Vi har testat produkterna under längre tid
  • Konkurrenskraftig prissättning
  • Ett gott rykte vilket vi vill värna om

Nordic Takvård ingår i Nordic Waterproofing som är en av Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktprodukter och tillhörande tjänster för att täta, skydda och bevara byggnader och infrastrukturer. Nordic Waterproofing är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

DataskyddspolicyAnvändningen av kakor