fbpx

Varför är det så viktigt att ta bort mossa från taket? Mossa samlar fukt som kan skada taket. Många husägare kämpar med att hålla taket fritt från växtlighet, andra anlitar utomstående hjälp. Väljer du att ta itu med problemet själv har du några metoder att välja mellan. Oavsett hur du jobbar är det viktigt att du tänker på arbetssäkerheten och skaffar lämplig utrustning. Läs våra tips innan du kavlar upp ärmarna!

Vad är problemet me mossa på tak?

Mossa suger åt sig fukt och kan leda in vatten under takpannorna. Finns det sprickor i takpannorna när kylan kommer fryser fukten och kan spränga sönder takpannorna. Det finns alltså två orsaker till att ta bort mossa från tak: mossan kan skada takpannorna och i värsta fall även underliggande konstruktion.

Mossans spridning på hustaket påverkas av flera faktorer. Närheten till växtlighet och vatten har betydelse, men också skugga och solens UV-strålar. Strålarna bryter ner cementen i pannorna och sanden vittrar från ytan. Ju grövre yta desto lättare växer lav och mossa sig fast. Betong- och eternittak är taktyper som vanligen drabbas, lertegel får oftast bara lav som påväxt.

 

Metoder för att ta bort mossa från taket

 

Följande metoder kan du pröva på alla tak med pannor eller plattor (lera, betong och asbest).

Skrapa eller borste

Upp på taket och avlägsna växtligheten manuellt med en borste eller en skrapa. På det här sättet får du visserligen bort mossan, men inte påväxten. För att ta kål på den behöver du tuffare tag, med högtryckstvätt eller mossborttagningsmedel.

 

Högtryckstvätt

Den här metoden kräver lite förkunskaper. Du behöver kunna justera trycket på munstycket och vara noga med att inte rikta munstycket upp under takpannorna. Det gäller att undvika att vatten trycks in i underliggande konstruktion, händer det så gör du mer skada än nytta på taket.

Tänk på att taket kan bli väldigt halt när du spolar vatten på mossa eller lav. Taksäkerheten är en utmaning när du jobbar med högtryckstvätt, men det finns utrustning som gör att du kan jobba tryggt. Skaffa en borste med teleskopskaft så kan du stå på en ställning eller en stege vid takfoten när du spolar. Det finns också högtryckstvättar med förlängningsverktyg.

Tyvärr är det stor risk att högtryckstvätten skadar takytan och gör taket mer ömtåligt och mottagligt för alger, mossa och lav. Taket förblir också fuktigt betydligt längre vilket påskyndar slitaget ytterligare. Använder du högtryckstvätt kommer du troligen att förkorta takets livslängd.

 

Mossborttagningsmedel

En del hävdar att mossborttagningsmedel är den mest effektiva metoden för att bli av med mossa, men den kräver tålamod. Använd en lågtrycksspruta för att sprida ut det växtdödande medlet över taket. Sedan är det bara att vänta. Det kan ta flera år innan påväxten försvunnit, och då gäller det att upprepa behandlingen med några års mellanrum för att hålla mossan borta.

 

Låt proffsen göra jobbet

I stället för att skaffa all nödvändig utrustning och slösa egen tid på taket så kan du anlita takexperter för att ta bort mossa från taket. Nordic Takvård är ett företag som specialiserat sig just på takvård och mossborttagning på tak. Priset varierar beroende på metod, och hur mycket mossan hunnit sprida sig på ditt tak. Boka en kostnadsfri takinspektion så får du reda på prislappen!

 

Kontrollera yttertaket regelbundet

Inspektera ditt tak både vår och höst, så att du upptäcker och hinner åtgärda eventuella skador i tid. Ett nytt tak börjar oftast samla på sig påväxt efter 3–6 år, beroende på omständigheterna. Till en början kan du märka färgförändringar på taket som orsakats av alger och lav. Laven uppkommer oftast på taknocken först. När taket har ett tunt lager av mossa eller så mycket partiklar att avrinningen inte fungerar som den ska är det dags att ta itu med problemet.

Nordic Takvård ingår i Nordic Waterproofing som är en av Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktprodukter och tillhörande tjänster för att täta, skydda och bevara byggnader och infrastrukturer. Nordic Waterproofing är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

DataskyddspolicyAnvändningen av kakor