fbpx
Tak av alla material åldras och försvagas av bland annat påväxt, orenheter och mossa som samlas i takets ytskikt. När det gäller betongpannor är ett försämrat ytskikt ett tydligt tecken på att takpannorna förlorat sin förmåga att hålla bort regn, fukt och påväxt. Det är dags för åtgärder när ytan inte längre håller fukten borta, utan istället släpper igenom vatten mot underliggande material. I många fall behöver man inte byta ut hela taket. Taket kan istället målas så länge underlaget fortfarande är i gott skick.

Det första man gör vid en takmålning är att tvätta taket omsorgsfullt. Ett tak med betongpannor tvättas med högtryckstvätt innan målning. Takpannorna kembehandlas efter en noggrann taktvätt och eftersköljning, för att säkerställa att ingen växtlighet finns kvar levande kvar i sporerna på takpannan.

Nästa steg är att sprutmåla taket i två skikt med förseglingsfärg av bästa kvalitet. Det här förhindrar frostsprängning och ny påväxt eftersom förseglingen tätar porerna i takpannan, vilket ökar takets livslängd. Taket torkar snabbt, får ett nytt liv och ser ut som nytt. Takmålning som utförs på ett korrekt sätt garanterar ett gott resultat och en förlängd livslängd.

Med en takförsegling, eller takmålning som vi kallar det, kan du förlänga takets livslängd med upp till 20 år. Det är ett snabbt, effektivt och enkelt sätt att förnya taket till en bråkdel av priset för ett takbyte.

Priset för takmålningen varierar utifrån takets storlek och dess utformning. Vi vill alltid komma på besök och kontrollera taket innan vi ger en offert på arbetet. Du får ett fast pris med rotavdragets inverkan på förhand, så att du har koll på den slutliga kostnaden för takmålningen innan du bokar oss.