fbpx

Ett tak med tegel- eller betongpannor bör hålla i minst 50 år. Med ett bra underhåll gör taket det givetvis, men genom att missköta taket kan dess livslängd vara dramatiskt mycket kortare. I följande beskrivs hur taket ska skötas korrekt.

För det första bör taket inspekteras 1-2 gånger per år. Så snart snön smält, kontrollera att säkerhetsprodukterna har klarat vintern utan skador och att inga takpannor ha gått sönder under vintern (till exempel under snörasskydden, takbryggan eller i ränndalen). Samtidigt kontrolleras att hängrännorna är hela och att avrinningen av regnvattnet fungerar som den ska. Även skorstenen, takgenomföringar och plåtdetaljer på taket ska kontrolleras samt grenar, pinnar och annat obehörigt avlägsnas från taket.

Andra gången taket ska inspekteras är sent på hösten före vintern. Då ska taket blåsas eller borstas rent från löv, barr och annat obehörigt skräp. Observera att det inte ska finnas mossa på taket och att rengöringen därför är en relativt enkel åtgärd. Därefter töms hängrännorna och likadan kontroll utförs som tidigare på våren. Taket är nu redo att ta emot vintern och uppemot en halvmeter snö utan att behöva skottas.

Vad ska göras när det uppkommer påväxt på taket även om taket regelbundet ses över?

Ett nytt tak börjar samla på sig påväxt normalt efter 3-6 år beroende på omständigheterna. Till en början kan det vara alger och lav som orsakar färgförändringar på taket (laven uppkommer oftast på taknocken först). Även små mossklumpar börjar sätta sig i änden på takpannan. I detta läge är det rätt tidpunkt att agera. Betongpannorna har från fabriken de tillverkats på en skyddande färgförsegling ovanpå betongmassan som hindrar vatten från att sugas ner i pannan och orsaka frostsprängningar. När rengöring och kembehandling mot påväxt nu utförs, kan inte påväxten längre skada förseglingen. I detta fall ska taket absolut inte tvättas med högtryckstvätt. Man skulle kunna säga att om ett 5-10 år gammalt tak tvättas med högtryck så blir den 10 år äldre på en dag. Förseglingen på takpannan skadas med högtryckstvätt och den blir mer ömtålig och mottaglig för alger, mossa och lav. Taket förblir fuktig betydligt längre vilket påskyndar slitaget ytterligare. Takets livslängd förkortas helt enkelt.

Det viktiga är alltså att utföra kembehandling mot påväxt i god tid utan att skada taket. Detta sker genom en väl beprövad metod där mossan rensas bort mekaniskt utan att taket tvättas. Mossan blåses sedan ner och trasiga takpannor byts ut samt hängrännor töms. Taket behandlas med ett bekämpningsmedel som avdödar påväxten. Regnvattnet sköljer av taket och tids nog kommer slutprodukten vara ett rent tak fritt från påväxt. Det tar 1-2 år innan taket är helt rent från påväxt och det håller sig rent flera år framåt. Efter 4-5 år rekommenderas kembehandling på nytt för att bevara taket fritt från alger, mossa och lav.

Detta är ett enkelt och förmånligt takunderhåll som lämpar sig för takpannor som fortfarande har en ursprunglig försegling. Om du har ett äldre tak där förseglingen slitits ut och takpannan suger åt sig mycket vatten, rekommenderar vi istället takmålning.

När taket underhålls genom tidigare beskrivning uppnås följande fördelar:

  • Slutresultatet är ett rent och mossfritt tak flera år framåt
  • Taket är lätt att rengöra varje år eftersom det endast finns löst skräp på taket att blåsa eller borsta bort
  • Avrinningen från regn och smältvatten fungerar som det ska utan påväxt och övrigt skräp
  • Återbehandling av taket efter 4-5 år är förmånligt och snabbt att utföra eftersom mekanisk rengöring inte behövs (ca 50% billigare)
  • Det är enklare att upptäcka trasiga takpannor från ett rent tak
  • Den skyddande förseglingen förblir bra, takpannans slitage är långsammare och taket torkar snabbt vilket på lång sikt resulterar till mindre påväxt
  • Det växer inte mossa i skarvarna vilket bidrar till ett tätare tak
  • Förmånligt och ekologiskt alternativ
  • Taket får längre livslängd!

Nordic Takvård ingår i Nordic Waterproofing som är en av Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktprodukter och tillhörande tjänster för att täta, skydda och bevara byggnader och infrastrukturer. Nordic Waterproofing är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

DataskyddspolicyAnvändningen av kakor